RIPE NCC - Sponsor LIR

WITRYNA.PL posiadając status LIR (Local Internet Registry, Lokalny Rejestr Internetowy) oferuje usługi w zakresie pozyskiwania i utrzymywania Niezależnych Internetowych Zasobów Numeracyjnych przyznawanych przez RIR (Regional Internet Registry, Regionalny Rejestr Internetowy), którym dla obszaru Europy, Bliskiego Wchodu oraz części Azji Środkowej jest organizacja RIPE NCC z siedzibą w Amsterdamie.

Na mocy umowy z RIPE NCC świadczymy usługi pozyskiwania i utrzymywania Niezależnych Internetowych Zasobów Numeracyjnych takich jak:

  • numery systemów autonomicznych (ASN, Autonomus System Number),

  • klasy adresowe typu Provider Independent (PI) IPv4 (utrzymanie),

  • klasy adresowe typu Provider Independent (PI) IPv6 (pozyskiwanie oraz utrzymanie).

Od 2009 roku RIPE wymaga aby Użytkownik końcowy przestrzeni adresowych IPv4, IPv6 oraz numerów ASN, był związany umową z LIR (Local Internet Registry) lub bezpośrednio z RIPE NCC jako LIR.

W przypadku gdy umowa zostanie z jakiegokolwiek powodu rozwiązana, Użytkownik końcowy jest zobowiązany związać się umową z innym Sponsor LIR-em lub bezpośrednio z RIPE NCC.

WITRYNA.PL świadczy usługi Sponsoring LIR na terenie Unii Europejskiej, a w szczególności na rynku Polskim. Podmioty zainteresowane zawarciem Umowy Sponsor LIR zapraszamy do sekcji Umowa Sponsor LIR lub Przeniesienie obiektów/zmiana LIR-a.